herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Baniach, pok. 18, telefon kontaktowy: 91 4166 381, wew. 27

Opłaty

39 zł – opłata skarbowaza wydanie  zezwolenia.

 

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2015, poz.2082).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Dz.U. z 2016, poz. 1827).

Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.