herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Świadczenia rodzinne

Stypendia szkolne, zapomogi, świadczenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skośna 6

pok. nr 3

Opłaty

Nie pobiera się

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkie niezbędne informacje razem z wzorami wniosków znajdują się w materiałach do pobrania.