herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pok. nr 5

Opłaty

Opłata skarbowa:

- za wniosek - 5,00 zł;

- za zezwolenie - 76,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Banie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa:

- za odwołanie - 5,00 zł;

- za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • amerykański pit bull terrier;

 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

 • buldog amerykański;

 • dog argentyński;

 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

 • tosa inu;

 • rottweiler;

 • akbash dog;

 • anatolian karabash;

 • moskiewski stróżujący;

 • owczarek kaukaski.