herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Zmiana nieruchomości gruntowej

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowej” (druk nr GN-18).

Załączniki:

  • aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu, o zamianę którego wnioskodawca się ubiega.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5, tel. l (091) 4166 381 w. 12

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  •  W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokości jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Wartość nieruchomości ustala rzeczoznawca majątkowy.

  •  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.