herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie gruntu położonego na terenie gminy Banie

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5, tel.  (091) 4166 381 w. 12

Opłaty

Opłata skarbowa - 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Banie). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

*Opłata skarbowa:

  • za zażalenie - 5,00 zł;

  • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.