herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Sprzedaż na własność nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5, tel.  (091) 4166 381 w. 12

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje