herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej” (druk nr GN-12)

Załączniki:

  • dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją gruntu;

  • dokumenty na poparcie prawa do bezprzetargowego nabycia nieruchomości;

  • dokument potwierdzający nabycie prawa dzierżawy nieruchomości.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5, tel. (091) 4166 381 w. 12

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 28, art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.