herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Koncesje alkoholowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pok. nr 5

Opłaty

Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1/12 opłaty wnoszonej za cały rok po raz pierwszy.