herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydanie zaświadczeń o okresie posiadania pospodarstwa rolnego rodziców

Gospodarstwo rolne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

pok. nr 5, tel.  (091) 4166 381 w. 14

Opłaty

Opłata skarbowa: 17 zł w przypadku spraw do celów emerytalno-rentowych zwolnione z opłat

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.