herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  formularz

zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,

  • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Kto musi zgłosić wyjazd za granicę

Każda osoba, która:

  • chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju,
  • planuje na stałe wyjechać z Polski — zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Możesz zgłosić swój wyjazd przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy zgłosić wyjazd

Najpóźniej w dniu, w którym wyjeżdżasz.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich , pokój nr 20, tel. 914166446, w.31

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Jeśli zgłaszasz wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy, i zamierzasz wrócić do kraju — po powrocie do Polski zgłoś swój powrót

Gdzie zgłosić wyjazd

W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz