herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 formularz

formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Co przygotować

 

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. obywatelskich, pokój nr 20, tel. 91 4166381, wew. 31

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

 

Kto musi wymeldować się z pobytu stałego

Każdy, kto jest zameldowany na pobyt stały i wyprowadza się z tego miejsca.

Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu stałego osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy się wymeldować

Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Możesz zrobić to podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego — osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

Co zrobić

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
  2. Zgłoś wymeldowanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłosić wymeldowanie.

Gdzie zgłosić wymeldowanie

Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

  • masz meldunek na pobyt stały,
  • będziesz mieszkać — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.