herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Udzielanie informacji o przedsiębiorstwach

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych, pokój nr 5, telefon  4166 381 w. 14

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • zaświadczenie o wpisie lub braku wpisu w ewidencji, - 17,00 zł.
  • za udzielenie informacji ustnej - bezpłatne

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Podstawa prawna

art. 7a ust. 2  ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.