herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym na teren gminy Banie

Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym na teren gminy Banie (druk nr ROL-13).

Załączniki:

 • kopia licencji;

 • rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz długość linii regularnej podaną w km i odległości miedzy przystankami;

 • mapa z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

 • zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi;

 • taryfę i cennik z zasadami zmian stawek.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych, pokój nr 5, telefon  4166 381 w. 14

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł;

 • za każdy załącznik - 0,50 zł;

 • za wydanie decyzji - 400 zł.

  Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 18 ust. 1 pkt 1a, art. 20-22, art. 24 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Banie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł;

 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie