herbeBOI - Urząd Gminy Banie

wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreślenie hipoteki przymusowej

Podatki i opłaty lokalne

Komórka organizacyjna

Stanowisko do spraw ksiegowości podatkowej - pokój nr 19 tekl 91 4 166 446 wew.28

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 17,00zł ( od kazdego egzemplarza) płatna na rachunek Urzedu Gminy Banie ).

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art.100 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o ksiegach wieczystych (Dz.U. z 2017r., poz. 1007 t.j.), ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r.,poz. 1827 t.j.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.