herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Utrata dowodu osobistego

Dowody osobiste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. obywatelskich, pokój nr 20, tel. (091) 4166 381 wew. 31.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

  • każdy, kto zgubił swój dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony, albo uległ uszkodzeniu,
  • rodzic, opiekun prawny albo kurator może złożyć formularz w imieniu:
    • dziecka do 18. roku życia,
    • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Co zrobić

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
  2. Złóż formularz w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć formularz.

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego — złóż wniosek o nowy dowód.

Gdzie złożyć formularz

W dowolnym urzędzie gminy.